روان درمانی ترس و فوبیا

روان درمانی ترس و فوبیا

فوبیا نوعی اختلال اضطراب است که باعث می‌شود فرد ترسی شدید و غیرمنطقی را درباره یک موقعیت، موجود زنده، مکان یا شیء تجربه کند. افراد دچار فوبیا غالباً زندگی‌شان را …